Polityka prywatności

Polityka prywatności

Wypełniając i przesyłając wypełniony formularz rejestracyjny , wyrażam zgodę na :

przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. 101 z 2002 r. poz. 926 ze zm.) w celach marketingowych obejmujące przesyłanie informacji drogą telefoniczną i/lub pocztową

otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną:
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej kierowanej do mnie za pomocą środków komunikacji elektronicznej w szczególności poczty elektronicznej zgodnie z przepisem art. 10 ust 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 144 z 2002 r. poz. 1204).

Przesłane dane osobowe będą administrowane i przetwarzane przez PROCERA Sp. z o.o., ul. Wały Dwernickiego 123 , 42-202 Częstochowa w celu bezpośredniego marketingu własnych produktów i usług.

Przekazanie danych osobowych przez Użytkownika ma charakter dobrowolny. Użytkownik ma w każdej chwili prawo do uzyskania informacji o treści przetwarzanych danych oraz prawo ich poprawiania i usunięcie o ile jest to zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, poprzez kontakt:

– telefoniczny, za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta pod numerem +48 343000359,
– w formie elektronicznej, na adres poczty elektronicznej biuro@procera.pl

Niniejsza zgoda obejmuje przetwarzanie danych osobowych w przyszłości, o ile nie zmieni się cel przetwarzania. Oświadczam, że zostałam(em) poinformowana(y) o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również prawie wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec ich przetwarzania.